Welcome to LEPLA!

     Menu główne
 1. Strona główna
 2.1. O nas
 2.2. Partnerzy
 2.3. Szukaj
 2.4. Krótka wycieczka
 3. Do?wiadczenia
 4. Pliki do pobrania
 5. Polecane strony
 6.1. Opinie
 6.2. Publikuj wiadomo??
 6.3. Pole? nas
 7.1. Twoje konto
 7.2. Prywatne komunikaty

     Logowanie
Pseudonim

Hasło


Witaj w LEPLA,
bazie materia?ów do zaj?? laboratoryjnych z fizyki

Projekt LEPLA

Wortal powsta? w ramach miedzynarodowego projektu wspieranego przez program
Unii Europejskiej SOCRATES MINERVA nale??cego do inicjatywy eEurope.
Rozwijany jest we wspó?pracy z T3 Europe.
Znajdziesz tutaj:

Zestaw interaktywnych materia?ów dydaktycznych
z do?wiadczeniami fizycznymi realizowanymi przy wykorzystaniu przeno?nych zestawów pomiarowych.
Zestawy przyk?adowych danych i oprogramowanie kalkulatorów do pobrania oraz praktyczne porady metodyczne.
Wskazówki dotycz?ce stosowania kalkulatorów graficznych
i przeno?nych uk?adów akwizycji danych w nauczaniu.
??cza do interesuj?cych stron dotycz?cych nauczania fizyki.
Wersja CDROM

Dla zarejestrowanych i aktywnych u?ytkowników portalu dost?pna jest tak?e darmowa wersja LEPLA na CDROM.
Prosimy o skontaktowanie si? z koordynatorem projektu.
Zach?camy u?ytkowników do sk?adania w?asnych propozycji do?wiadcze? i materia?ów dydaktycznych. Prosimy o kontakt z zespo?em LEPLA.
W przypadku k?opotów z po??czeniem mo?na skorzysta? z serwera lustrzanego pod adresem: http://lepla.padova.infm.it
Lepla zapewnia ochron? prywatno?ci u?ytkowników. Otrzymasz tylko jedn? wiadomo?? e-mail podczas rejestracji, poza tym nie otrzymasz bez swojej zgody ?adnej dodatkowej korespondencji. Uzyskane dane nie b?d? rozpowszechniane ani udost?pniane innym organizacjom lub firmom w ?adnym celu i w ?adnej formie.


Wortal wspierany przez PHP-Nuke

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters.
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.093 sekund