Welcome to LEPLA!

     Meny
 1. Home
 2.1. Om projektet
 2.2. Partner
 2.3. Sök LEPLA
 2.4. Guidad Tur
 3. Experimentera
 4. Ladda ner
 5. Weblänkar
 6.1. Feedback
 6.2. Skicka nyheter
 6.3. Rekommendera oss
 7.1. Ditt konto
 7.2. Egna meddelanden

     Login
Alias

Lösenord


Om projektet LEPLA


Omfattningen av LEPLA-projektet

Det huvudsakliga syftet för LEPLA-projektet är att utveckla en internationellt tillgänglig, innovativ undervisningsmiljö som bygger på IKT, multimedialt undervisningsmaterial och handhallen teknologi som ger möjlighet till laborativa aktiviteter i fysik tillgängliga för distansundervisning (Open and Distance Learning).

Samarbetet inom projektet resulterar i en internetbaserad allmänt tillgänglig resurs med en uppsättning av experimentella moduler som inkluderar multimedialt undervisningsmaterial, möjlighet att ladda ner nödvändiga program och insamlade data att användas tillsammans med portabel experimentutrustning.

Plattformen och det mesta av materialet kommer att finnas tillgängligt på engelska, svenska, polska och italienska. För att underlätta integrationen mellan olika ämnen i den svenska skolan kommer vissa av de experimentella modulerna medvetet inte att finnas tillgängliga pa svenska så att dessa kan användas som träning i att läsa och förstå instruktioner på engelska. En CDROM-version kommer att finnas för användning på icke nätanslutna datorer.

Projektet inkluderar testning av praktiska färdigheter och aktiviteter för fort- och utbildning av lärare. Utvärdering av detta angreppssätt inom lärarkåren kommer att behandlas i en rapport om den didaktiska effektiviteten och mottagandet av LEPLA.

LEPLA skapar ett forum för ett multinationellt samarbetsnätverk för att underlätta erfarenhetsutbyte inom experimentell fysik och användande av informationsteknologi i undervisningen.






Web site powered by PHP-Nuke

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters.
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.139 Seconds